Välkommen till Ylens fiskevårdsområde

Aktuellt:
Föreningen har fått beviljat bidrag av Länsstyrelsen ur Huskvarnaåns sjöregleringsfond till att anlägga en flytbrygga för att underlätta iläggning och upptagning av båtar vid iläggningsplatsen vid Nordanvik. Arbeten pågår och bryggan kommer att finnas på plats inför säsongspremiären 1/5 2023.

Beslut togs på stämman 2023-03-25 att tillsammans med länsstyrelsen ta fram digital djupkarta. Även detta planeras att vara igång till säsongen 2023.

/Styrelsen Ylens FVO

Sjöuppgifter

Yta (km²) 6,11
Volym (1 000 000 m³)
Medeldjup 11 m
Maxdjup 36,4 m
Teoretisk omsättningstid (år) 0,77
Tillrinningsområde (%) 11,84


Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se