Välkommen till Ylens fiskevårdsområde

Aktuellt:
Föreningen har fått beviljat bidrag av Länsstyrelsen ur Huskvarnaåns sjöregleringsfond till att anlägga en flytbrygga för att underlätta iläggning och upptagning av båtar vid iläggningsplatsen vid Nordanvik.
Arbetet är nu klart, bryggan finns nu på plats vid iläggningsplats Nordanvik.

Tillsammans med länsstyrelsen har vi tagit fram digital djupkarta, se länken: https://www.genesismaps.com/SocialMap

/Styrelsen Ylens FVOF

Sjöuppgifter

Yta (km²) 6,11
Volym (1 000 000 m³)
Medeldjup 11 m
Maxdjup 36,4 m
Teoretisk omsättningstid (år) 0,77
Tillrinningsområde (%) 11,84


Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se