Styrelse och tillsyn

Styrelse

Niklas Eriksson, ordförande. Tfn 076-767 84 02. E-post: nicklas.eriksson@sweco.se
Leif Hagberg, v.ordförande. Tfn 070-692 64 18. E-post: hagberg@hemmingstorp.com
Mats Johannesson, kassör. Tfn 070-304 11 12. E-post: matsanjohannesson@gmail.com
Hanna Fornander, sekreterare. Tfn 070-922 92 61. E-post: forha7@hotmail.com
Gustav Klint, ledamot. Tfn 070-538 13 66. E-post: klintann@hotmail.com

Revisorer

Lars-Göran Björnlinger
Ann-Sofie Faag

Valberedning

Jan-Ove Karlsson
Bernt Johansson

Tillsyningsmän

Godkända av Länsstyrelsen i Jönköping
Dag Gärskog
Gustav Klint
Nicklas Eriksson
Leif Hagberg
Mats Johannesson

Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se