Fiskekort och regler

Köp enkelt ditt miljövänliga fiskekort direkt på iFiske.se i vår webbutik , dygnet runt – året runt! Du köper fiskekortet online och betalar med bankdosa eller betalkort. Fiskekortet skickas elektroniskt till dig som SMS och via e-post! Klicka här nedan för att köpa ditt fiskekort i Ylen.

Priser

Årskort 700 kr
Månadskort 400 kr
Veckokort 300 kr
Dygnskort 100 kr
Tävling 20 kr
Sjö/djup-karta 60 kr

Köp fiskekort online »

Du kan även köpa ditt fiskekort genom något av våra ombud:


Mats Johannesson

Fagerhult
561 95 Lekeryd.
Tfn 070-304 11 12


Annika Nilsson
Högstorp
561 96 Lekeryd.
Tfn 036-811 97


Ann Klint

Gåvanäs
561 96 Lekeryd.
Tfn 070-297 23 40


Hedda Fornander
Nordanvik
561 96 Lekeryd.
Tfn 073-598 13 06


Wille Åhlin
Holma 1
561 95 Lekeryd
Tfn 036-840 01

Inköpt kort gäller från betalningsdagen och framåt. T.ex. ett dygnskort köpt på lördagen kl 14:00 gäller fram till söndag kl 14:00. Eller ett månadskort köpt den 15 juli gäller under tiden 15– 31 juli och 1-15 oktober. Av ombuden kan du också köpa sjö/djup-karta över Ylen till ett pris av 60 kr.

Om intresse skulle finnas för en organiserad fisketävling i sjön ber vi att ni kontaktar någon i styrelsen.

Fiskeregler

  • Fiske med kort får bedrivas från 1 maj till 31 juli och från 1 oktober till 31 mars. Inköpt kort gäller från betalningsdagen och framåt. Se ovan.
  • Fiskekortet är personligt. Maka, make eller sambo får fiska i sällskap med fiskekortets innehavare. Maximalt är dock två spön per kort.
  • Barn under 15 år får fiska gratis utan målsman.
  • Gös större än 60 cm, räknat från nosspetsen till stjärtfenans spets, får inte fångas utan ska omedelbart återutsättas. Detta för att gynna återväxten av gös.
  • Gädda mindre än 50 cm, räknat på samma sätt som för gös, får inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.
  • Högst två fiskar av vardera gös och gädda får tas upp per dygn. Fler fiskar än nämnda fångst skall släppas åter till sjön.
  • Vid isfiske gäller att högst 5 redskap får användas per kort.
  • Fiske för avsalu får inte bedrivas.
  • Att fiska utan att lösa fiskekort är ett lagbrott och kan straffas med böter och beslag av redskap mm. Polisanmälan görs alltid på den som påträffas utan giltigt fiskekort.

Tillsyn

Fiskekortkontroll genomförs kontinuerligt under hela säsongen. Den som påträffas bryta mot ovanstående fiskeregler skall betala en kontrollavgift på minimum 400 kr. Den fiskande är skyldig att hålla sig informerad och följa gällande regler för fisket. Privat tomtmark och trädgårdar får ej beträdas. Fiske från privata bryggor är förbjudet. Skräpa inte ner med linor, betesaskar, papper etc.

Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se