Återutsättning av fisk

Återutsättning av fisk, så kallad ”catch & release” innebär att den fångade fisken krokas av
och släpps tillbaka i vattnet. Ett problem med ”catch & release” är att fisken vid bristfällig
hantering kan ta skada av själva kroken, av syrebrist eller av att slemskiktet/fjällen skadas.
Som fiskare kan du genom att hantera fisken på rätt sätt minska dödligheten hos fisken vid
”catch & release”.

Hjälpmedel att ha med i båten

Tång/peang, avkrokningsmatta, håv med knutlöst garn (helst gummerad). Vill du väga din
fångst – använd vågnät (ikeakasse duger).

Tips

Använd stora beten, det minskar risken för djup krokning. Vid fiske med naturliga beten,
kroka fisken omedelbart vid tecken på napp. Kort drillningstid minskar oftast risken för
stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftni ng. Det är dock viktigt att inte drilla fisken
för snabbt till ytan när man fiskar på stora djup. Kroka av fisken i vattnet om det är möjligt,
eller minimera fiskens tid i luften. Genom att fukta händer och hjälpmedel (t.ex. avkrok-
ningsmatta och vägnät) minskar du risken för skador på fiskens slemskikt. Håll fisken på
rätt köl i vattnet och för den fram och tillbaks tills den själv vill simma iväg. Undvik helst
att släppa tillbaks fisk vid fiske i minusgrader för att minska risk för förfrysningsskador på
ögon och slemskikt.

Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se